Organisatie

Stichting Tijd van de Wolf is georganiseerd volgens een bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit vijf leden met een basis in de kunst, bestuur en psychiatrie. De dagelijkse leiding is in handen van Alexandra Broeder en Tamara Roos. Tijd van de Wolf werkt met een externe vertrouwenspersoon.

 

Bestuur
Simone Hogendijk

Voorzitter

Arne Popma

Lid

Catherine Pannevis

Lid

Pauline Beran

Secretaris

Jara Enkelaar

Penningmeester

Culturele Codes

Tijd van de Wolf past de drie gedragscodes van de cultuursector toe. Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid zijn kernwaarden van onze organisatie. In ons werk bevragen we de geldende normen in de maatschappij en creëren we meerstemmigheid. We geven ruimte aan niet gehoorde stemmen door te werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid als performers, en creëren middels onze context-programma’s ruimte voor een brede groep mensen, ook uit de zorg en de wetenschap, om hierover in dialoog te gaan.

Belongingsbeleid

Beloningsbeleid bestuur
Bestuursfuncties bij Tijd van de Wolf zijn onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden.

Beloningsbeleid personeel
Het beloningsbeleid voor het personeel en freelance medewerkers volgt de CAO Toneel en dans.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op alle verwerkingen die door Tijd van de Wolf plaatsvinden. We verwerken persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Bestuursverslagen